30 de setembre de 2016

Aprendre a l'era digital

Actualment estem vivint un gran canvi evolutiu en l'era digital. És per això que hem de conèixer l'aprenentatge al segle XXI. Primer de tot, volem fer referència als redissenys dels espais d'aprenentatge. Hem deixat de banda les classes monòtones i hem passat a unes més dinàmiques i motivadores gràcies als nous aparells digitals. A causa dels canvis dintre de l'aula, el rol del professor també ha evolucionat. Aquest ha hagut d'adaptar-se a les tecnologies i aprendre a crear continguts innovadors. El professor és una persona que acompanya als alumnes, de manera amena i divertida amb nous mètodes i recursos. Per altra banda, el rol de l'estudiant també ha adoptat noves maneres de treballar a causa del canvi constant que viu la nostre societat, la introducció de tecnologies al seu dia a dia i la nova visió digital del nostre dia a dia i del nostre món.

Per tant, considerem que el perfil professional de mestre ja no pot ser únicament transmissor de coneixements, sinó que ha d'assolir el paper de mediador, un paper més participatiu amb els seus alumnes. Ha de ser un element que proporcioni facilitat, ganes i motivació per aprendre, que creï nous continguts amb recursos nous més atractius per l'alumnat. Les TIC permeten que els alumnes tinguin una manera de treballar més participativa i que col·laborin més a l'aula. Per respondre la pregunta: com puc ser un educador del segle XXI?, hauríem de considerar diferents característiques com la creativitat, el dinamisme, la originalitat o la innovació a l'hora d'educar. L'educador és un pilar fonamental en el creixement de les persones i per aquest motiu, ha de ser coneixedor del món en el que viu, adaptar-se als canvis i estimar i esforçar-se en  la feina que fa ja que és importantíssima per la societat i pels individus que està educant.

16 de setembre de 2016

Alfabetització multimodal i competència digital

Actualment, la tecnologia està present en el nostre dia a dia.  Convivim amb ella i la utilitzem gairebé en tot en el que fem. En el camp de l'educació, és una eina que està guanyant importància en els darrers anys i que cada cop és més àmplia la seva utilitat. En el passat, l'educació estava basada en la lectura dels llibres i en l'escriptura manual.  Gràcies a l'avanç tecnològic, tot això ha canviat. Avui en dia, podem educar de maneres molt diverses. A banda de llegir, escriure i parlar, s'han afegit altres tipus de processos comunicatius com la visió d'imatges i vídeos, activitats utilitzant ordinadors, tauletes tàctils, apps, plataformes virtuals, gravacions de veu, etc. La classe ja no està reduïda a quatre parets, X alumnes i un horari determinat, sinó que un mestre pot impartir classe des de l'altra punta del món a través de videoconferències.

El llibre de text ja no és l'únic recurs d'aprenentatge de l'alumne, ja que hi ha més fonts per poder consultar i molts dels exercicis que realitza són utilitzant noves tecnologiesLes activitats educatives actuals combinen diferents mètodes d'aprenentatge: visual, escrit, oral, textual, etc. gràcies a la tecnologia. A causa de tot això, l'educació actual està molt més plena de contingut, de recursos i de mètodes d'aprenentatge. Cada cop, el ventall d'oportunitat per ensenyar i per aprendre és més ampli i molt beneficiari tant per alumnes com per mestres. En conclusió, l'alfabetització multimodal és un fenòmen que cada cop està més estès en el món educatiu i considerem que és necessari incloure tecnologies al procés d'aprenentatge dels nostres futurs alumnes ja que ho considerem primordial per ampliar els horitzons, metes i fites de la seva etapa educativa.